muhasebe-1

Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaretin etki alanı çok geniştir. Bu nedenle, ticarî işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb.) tescil edilmesi gerekir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş ve işlemler şunlardır;

 1. Ticari işletme ve şubelerinin tescili,
 2. Ticaret ünvanı ve değişikliği tescili,
 3. Adres tescili,
 4. İş konusu değişikliği veya ilavesi tescili,
 5. Sermaye şirketlerinin anasözleşme ve değişiklik tescilleri,
 6. Fesih ve tasfiyeye ilişkin tescil,
 7. Nakil tescili,
 8. Hisse devir kararına ilişkin tescil,
 9. Vefat eden ortağın paylarının intikaline ilişkin kararın tescili,
 10. Birleşme suretiyle devir alınarak infisah eden şirketin düzenleyeceği borç beyannamesine ilişkin tescil,
 11. Sermaye arttırımına ilişkin tescil,
 12. Anonim şirkette değer artış fonu’nun sermayeye ilave edilmesine ilişkin tescil,
 13. Vakıflar ve dernekler tarafından kurulacak işletmelerin tescili

Buna benzer iş ve işlemler